Usługi geodezyjne Brzesko

Zastanawiasz się jakie usługi możesz nam zlecić? Jako geodeci działający w Brzesku oraz okolicznych miejscowościach zajmujemy się szerokim zakresem prac związanym z pomiarami, wytyczaniem gruntów oraz sporządzaniem dokumentacji. Wykonamy dla Ciebie jedną z opisanych niżej usług.

  • Mapa do celów projektowych. Jest to dokumentacja potrzebna do każdego projektu budowlanego. Mapa przedstawia aktualną informację o terenie, na którym prowadzona będzie inwestycja. Dzięki niej łatwiej jest określić miejsce, w którym ma powstać budynek lub sieć podziemna. Jest więc niezbędnym narzędziem dla projektanta a następnie dla ekipy budowlanej oraz osób nadzorujących przebieg prac.
  • Podział działek i nieruchomości. Wykonamy go na podstawie miejscowego planu zagospodarowania terenu. Wytyczymy teren pod budowę prywatną, sprzedaż części gruntu lub inną inwestycję. Pomożemy Ci w sprzedaży działki lub postawieniu domu przygotowując do tego niezbędną dokumentację.
  • Wznowienie znaków granicznych lub ustalenie przebiegu granic. Wykonujemy tę procedurę geodezyjną wszędzie tam, gdzie trzeba na nowo zweryfikować punkty graniczne na danym terenie. Odtwarzamy uszkodzone lub całkowicie zniszczone znaki wyznaczające to, jak daleko przebiega Twoja działka.
  • Inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych. Usługa ta polega na pomiarze wszystkich elementów inwestycji budowlanej i przestawieniu ich na mapie. Wykonuje się ją po zakończeniu prac, aby sprawdzić zgodność przyłączy oraz różnego typu sieci z pierwotnymi planami. Można w ten sposób zweryfikować rozmieszczenie elementów instalacji elektroenergetycznych, wodnych, kanalizacyjnych oraz telekomunikacyjnych.

Kompleksowe usługi geodetów dla osób prywatnych i firm

Jako geodeci z Brzeska współpracujemy z klientami prywatnymi, różnego rodzaju przedsiębiorstwami oraz instytucjami. W pracy wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt geodezyjny oraz nowoczesne technologie. Sprawia to, że wykonywane przez nas pomiary oraz przygotowane mapy są bardzo precyzyjne. Nasze usługi geodezyjne w Nowym Sączu oraz Bochni wyróżniają się terminowością i wysoką jakością.

Geodeci są istotnymi specjalistami działającymi na placach budowy. Asystują podczas prowadzenia inwestycji związanych ze stawianiem budynków mieszkalnych oraz przemysłowych. Jeśli planujesz lub rozpoczynasz budowę, z pewnością będzie Ci potrzebna odpowiednia dokumentacja. Jednym z jej elementów są mapy przygotowane przez geodetów. Jest to niezbędny dokument dla projektantów potrzebny do rozplanowania inwestycji. Pomierzymy sytuację w terenie oraz wyznaczymy granice działki. Dzięki temu łatwiej będzie Ci rozpocząć budowę oraz przejść przez jej kolejne etapy.

Bierzemy również udział w wytyczaniu granic gmin, powiatów, województw, państw czy rozległych obszarów. Usługi geodezyjne są bowiem przydatne zarówno dla klientów prywatnych, jak i różnego typu instytucji. Współpraca z zaufanym specjalistą może być pomocna w wielu sytuacjach związanych z określaniem punktów, granic, czy zasięgu. Wykonane przez niego pomiary i obliczenia często decydują o przynależności, czy przyszłości kawałka ziemi. Możesz liczyć na rzetelność naszych usług i terminowość ich wykonania.