Oferta firmy AT-geo

Oferujemy pełny zakres usług geodezyjnych:

  • mapy do celów projektowych
  • tyczenie budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu i innych obiektów
  • inwentaryzacje powykonawcze
  • podziały i rozgraniczenia nieruchomości
  • wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
  • sporządzanie dokumentacji do celów prawnych (równoważniki, rozdzielenie ciał hipotecznych, mapy do ustalenia służebności gruntowych, mapy do zasiedzenia)
  • pomiary powierzchni nieruchomości i pomieszczeń
  • inne pomiary specjalne

Skontaktuj się z nami i zapytaj o ofertę!