Geodeta w Nowym Sączu

Jesteśmy grupą geodetów z Nowego Sącza zajmującą się różnymi kwestiami związanymi z przygotowaniem dokumentacji oraz wytyczeniem granic gruntu. W czym możemy Ci pomóc?

  • W wyznaczniku granic działki.
  • W podziale większej nieruchomości na mniejsze, przy przygotowaniu do ich sprzedaży.
  • W sytuacjach spornych, gdy granica między Twoją własnością a należącą do sąsiada budzi wątpliwość.
  • W precyzyjnym pomiarze powierzchni użytkowej lokalu.
  • W przygotowaniu map geodezyjnych oraz dokumentacji
  • W inwentaryzacji po zakończeniu budowy lub innego rodzaju prac.

Świadczymy usługi geodezyjne w Bochni, Nowym Sączu oraz innych okolicznych miejscowościach. Od lat wykonujemy dla naszych klientów precyzyjne pomiary oraz przygotowujemy niezbędne zaświadczenia. Zaufało nam już wiele lokalnych firm. Z częścią z nich podjęliśmy stałą współpracę. Dołącz do tego grona i skorzystaj z naszych usług.

Mapy geodezyjne i inna dokumentacja

Możemy pomóc Ci w przygotowaniu dokumentacji przydatnej w kontaktach z różnymi urzędami i instytucjami. Na podstawie map ogólnych opracowujemy mapki geodezyjne, w których uwzględniamy informację o istniejących budynkach, zagospodarowaniu, ukształtowaniu i uzbrojeniu terenu. Ważnym elementem tego dokumentu jest kartograficzne odwzorowania obiektów, a także zaznaczenie granic działki i jej otoczenia.

Mapa do celów projektowych jest wykorzystana przez projektantów zarówno do samego zaplanowania rozmieszczenia budynku, jak i jako załącznik do projektu architektoniczno-budowlanego. Jest niezbędna przy staraniu się o pozwolenie na budowę lub na etapie projektowania różnego typu przyłączy.

Po zakończeniu prac możemy również wykonać inwentaryzację powykonawczą. Sprawdzamy wtedy zgodność umiejscowienia wszystkich elementów zgodnie z założonym projektem. Obowiązek takiej weryfikacji określony jest w zapisach prawa budowlanego. Mamy uprawienia pozwalające na sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w oparciu o wynik inwentaryzacji powykonawczej. Uzyskana dokumentacja jest potrzebna do ubiegania się o pozwolenie na użytkowanie wybudowanego obiektu.

Usługi geodezyjne w sprawach spornych dotyczących granic nieruchomości.

Zgłoś się do nas jeśli masz problem z ustaleniem granic działki lub bierzesz udział w sporze związanym z jakimś gruntem. Pomożemy Ci w prawidłowym wytyczeniu obszaru i przygotujemy dokumentację, którą będziesz mógł przedstawić w urzędach lub innych instytucjach. Zajmujemy się profesjonalnym podziałem nieruchomości. Pomożemy Ci przygotować  ziemię do sprzedaży. Znamy podstawowe przepisy z zakresu prawa budowalnego, cywilnego oraz administracyjnego. Dzięki temu jesteśmy w stanie rzetelnie przygotować kompleksową dokumentację, która może przydać się w wielu sytuacjach.

Korzystamy z zaawansowanych, nowoczesnych rozwiązań technologicznych wykorzystywanych we współczesnej geodezji. Dzięki laserowym i cyfrowym przyrządom możemy wykonać pomiary odległości, określić różnicę wysokości, przeanalizować kąty czy oznaczyć punkty w terenie. Pomoc geodety jest potrzebna na wielu etapach wznoszenia budynków oraz podczas innych spraw związanych z gruntami. Polecamy nasze usługi każdemu, kto szuka pomocy profesjonalisty.