Ofertę swoją kierujemy zarówno do przedsiębiorstw, instytucji publicznych jak i klientów indywidualnych. Wieloletnie doświadczenie i posiadane uprawnienia geodezyjne pozwalają wykonywać powierzone nam zadania z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa.

-mapy do celów projektowych
-tyczenie budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu i innych obiektów
-inwentaryzacje powykonawcze
-podziały i rozgraniczenia nieruchomości
-wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
-sporządzanie dokumentacji do celów prawnych (równoważniki, rozdzielenie ciał hipotecznych, mapy do ustalenia służebności gruntowych, mapy do zasiedzenia)
-pomiary powierzchni nieruchomości i pomieszczeń
-inne pomiary specjalne